Home
Up
NYTT
Historik
Metoder
Bokningsläget
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Datum för Vinterfågelräkningarna

 

Nya fasta datum från och med vintern 2002/2003

 

Datumen för de fem perioder under vilka fågelräkning skett sedan vintern 1975/1976 har växlat något mellan åren. Orsaken är att de anpassats efter hur helgdagar infallit, eftersom dessa dagar är de viktigaste räkningsdagarna. Perioderna 1, 2, 4 och 5 har alla varit 16 dagar långa och börjat och slutat med ett veckoslut. Period 3 har oftast börjat dagen före julafton eller några dagar tidigare och slutat på trettondagen eller några dagar senare. 

Från och med vintern 2002/2003 införs fasta perioder som alla är 21 dagar långa, vilket innebär att det alltid kommer att finnas tre lördagar och tre söndagar tillgängliga för inventering, plus de ytterligare helgdagar som infaller under period 3 runt jul och nyår. Mellan perioderna är intervallen ungefär lika långa: 15, 18, 16 resp. 14. Det senare intervallet blir 15 dagar vid skottår.

Datum för de nya fasta perioderna 

Följande perioder gäller från och med vintersäsongen 2002/2003:   

 

Period Datum
1 5-25 oktober
2

10-30 november

3 19 december-8 januari
4 24 januari-13 februari
5 1-21 mars

 

Införandet av fasta perioder kommer inte att innebära nämnvärt större standardisering beträffande genomsnittligt kalenderdatum för inventeringarna eftersom veckosluten ”glider” genom perioderna. Fördelen är att man en gång för alla kan lära sig när de olika perioderna infaller. Dessutom kan samma protokoll användas alla år. De fasta perioderna har anpassats så att de täcker merparten av variationen hos de tidigare perioderna, varför jämförbarheten bakåt behålls.

Nedan kan du se hur perioderna legat de olika vintrarna sedan starten 1975. Du kan också se hur veckosluten infaller under de fasta perioderna de närmaste vintrarna.

 

Datum för tidigare års perioder

Period 1             Period 2              Period 3             Period 4             Period 5 

 

Period 1:     oktober

Tidigare perioder

Ny fast period för Period 1:  5 - 25 oktober

 

Period 2:     november

Tidigare perioder

Ny fast period för Period 2:  10 - 30 november

 

Period 3:     Jul/Nyår (december/januari)

Tidigare perioder

Ny fast period för Period 3:  Jul/Nyår     19 december - 8 januari

 

Period 4:    januari/februari

Tidigare perioder

Ny fast period för Period 4:  24 januari - 13 februari

 

Period 5:    mars

Tidigare perioder

Ny fast period för Period 5:  1 - 21 mars

Till överst på sidan